ആഗോള വിപണിയില്‍ എണ്ണവില ഉയര്‍ന്നു

സിങ്കപൂര്‍ : ആഗോള വിപണിയില്‍ എണ്ണവില ഉയര്‍ന്നു. എണ്ണ ഉത്പ്പാദനം കുറയ്ക്കാന്‍ ഒപെക്ക് തയ്യാറായേക്കുമെന്ന സൂചനകളെ തുടര്‍ന്നാണ് ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വില ഉയര്‍ന്നത്. എണ്ണ ഉത്പ്പാദനം കുറയ്ക്കണോ എന്ന് ആലോചിയ്ക്കാന്‍ ഒപെക്ക് രാജ്യങ്ങള്‍ വ്യാഴാഴ്ച വിയന്നയി

Join Nation With Namo

ShareTweet0 SharesRead Original Article Here

Digital Signage

Leave a Reply