ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് : മൂന്നാം തവണയും കാർ ഇടിച്ച് കയറി അപകടം

ഡെൻവറിലെ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ഒന്നാണ്. ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ മൂന്ന് തവണയാണ് ഈ റെസ്റ്റോറന്റിൽ കാർ വന്നിടിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ 2 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. ഒരു ബിഎംഡബ്ല്യൂ കാർ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഇടിച്ചുകിടക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഹോട്ടൽ അധികൃതർ തന്നെയാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല. രണ്ടാഴ്ച മുൻപാണ് മറ്റൊരു കാർ ഇവിടേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി അപകടം ഉണ്ടായത്.

Join Nation With Namo

ShareTweet0 SharesRead Original Article Here

Digital Signage

Leave a Reply