സ്‌കൂള്‍ മാനേജര്‍മാരെ പിടിഎ കമ്മിറ്റിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണം

Amazon Great Indian Sale

ഇടുക്കി: എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളിലെ പിറ്റിഎ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയില്‍ സ്‌കൂള്‍ മാനേജര്‍മാരെക്കൂടി എക്‌സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗമായി ചേര്‍ത്തുകൊണ്ട് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്. ഗവര്‍ണറുടെ നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി ചിത്ര കെ. ദിവാകരനാണ് ഈ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത്. 2007 മുതല്‍ സ്‌കൂളുകളിലെ പിറ്റിഎ പ്രവര്‍ത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളടങ്ങുന്ന ഉത്തരവ് നിലവിലുണ്ട്.

Amazon Great Indian Sale

ഇത് സംബന്ധിച്ച് വര്‍ഷങ്ങളായി മാനേജര്‍മാര്‍ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. സ്‌കൂള്‍ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പിടിഎ കമ്മിറ്റികളില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുമ്പോള്‍ കാര്യക്ഷമമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാന്‍ മാനേജര്‍ അംഗമാകുന്നത് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ ശുപാര്‍ശയില്‍ ഇക്കാര്യം വിശദമായി സര്‍ക്കാര്‍ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ഉത്തരവിറക്കുന്നത്.

Read Original Article Here

Amazon Great Indian Sale

Leave a Reply