സെക്രട്ടറിയേറ്റ് നടയിൽ ബിജെപിയുടെ ഉപവാസ സമരം.

Amazon Great Indian Sale

പാർലമെൻറ് സ്തംഭിപ്പിച്ച് വികസനം അട്ടിമറിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് സിപിഎം ജനാധിപത്യവിരുദ്ധ ദേശദ്രോഹ കൂട്ടുകെട്ടിനെതിരെ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് നടയിൽ ബിജെപിയുടെ ഉപവാസസമരം

Amazon Great Indian Sale
Amazon Great Indian Sale

Leave a Reply